Voetgangerscongres

Thema

Ruimte maken voor de voetganger


Het thema van het Nationaal Voetgangers 2023 is Ruimte maken voor de voetganger. Lopen is de laatste jaren steeds hoger op de agenda gekomen. Steden worden steeds vaker autoluw ingericht en ontworpen via het STOMP-principe, met de S van Stappen op één. Meer en meer gemeenten ontwikkelen loopvriendelijk beleid. De voordelen van actief loopbeleid zijn er legio. Lopen is goed voor mens en milieu en draagt bij aan leefbare en vitale steden. Het is een katalysator voor gezondheid van de inwoners, voor klimaatadaptatie en voor sociale cohesie.  

Maar het beleid naar de praktijk vertalen blijkt nog wel weerbarstig te zijn. Vaak is onvoldoende data over voetgangers voorhanden of blijkt het onderwerp ‘lopen’ toch nog een ondergeschoven kindje bij gemeenten. Want meer ruimte voor de voetganger, betekent minder ruimte voor iets anders.

De strijd om de openbare ruimte is enorm en bovendien aan verandering onderhevig. Zo zien we dat in binnensteden minder ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen ontstaat. Die vrijgekomen ruimte kan beschikbaar komen voor een duurzame vervoersvormen zoals lopen en fietsen. Maar waar meer wordt gefietst, worden ook meer fietsen geparkeerd. En die staan over het algemeen dan weer op de stoep. Het domein van de voetganger.

Dan zijn er ook nog grote verschillen tussen nieuwbouwwijken die worden ontwikkeld volgens de nieuwste standaarden en toegankelijkheidseisen, en historische binnensteden waar op kleine kronkelige wegen nauwelijks ruimte is voor een stoep. En hoe drukker een gebied wordt, hoe groter de uitdagingen daarmee worden.

Dus dat betekent scherpe keuzes maken. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk en van kerngezond tot slecht ter been, ongehinderd gebruik kan maken van die voetgangersruimte? Met andere woorden: hoe gaan we nou écht meer ruimte voor de voetganger maken? 

Laten we ruimte maken voor de voetganger. Hoe? Dat bespreken we graag, op het Nationaal Voetgangerscongres, op 3 oktober, te Amsterdam 

Terug naar boven