Voetgangerscongres

Programma

Op dinsdag 3 oktober 2023 vond het Nationaal Voetgangerscongres plaats in Amsterdam. Het programma stond in het teken van het congresthema van 2023: ruimte maken voor de voetganger.

Zoeken op trefwoord

 • TijdTitelSpreker
 • 09:15 - 10:00Inloop, pak koffie of thee en maak kennis met de andere bezoekers  20231003
 • 10:00 - 10:15Welkom door de dagvoorzitterJacqueline Kerkhof 20231003
 • 10:15 - 10:45Keynote door Jos Gadet: Beloopbaarheid is keyJos Gadet 20231003

  “De stad en lopen zijn twee entiteiten die bij elkaar horen”, zegt Jos Gadet - hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam en keynotespreker op het congres. “Het klimaat van de infrastructuur verschuift nu weer naar de voetganger.” Gadet vertelt over ‘hoe het was’  én over waar we naar toe gaan. Hij geeft je bruikbare tips die je kunt meenemen in je dagelijkse praktijk.

   

  Uit het interview met Gadet   

  “De beloopbaarheid van voorzieningen dichtbij is belangrijk voor een (economisch) aantrekkelijke stad. Ik wil wegblijven van het activistische geluid om ‘de straat terug te geven aan de voetganger’, maar gebruik gewoon een analytische blik en maak daarmee beleid voor de gemeente. Amsterdam heeft de ambitie om een wandelbare stad te zijn hoog op het lijstje staan. Op 3 oktober ga ik tijdens het Nationaal Voetgangerscongres meer over dit Amsterdamse gedachtegoed vertellen.” Lees het hele interview met Jos Gadet.

  Keynote door Jos Gadet: Beloopbaarheid is key door Jos Gadet

 • 10:45 - 11:15Pauze  20231003
 • 11:15 - 12:00Keuzeronde 1  20231003
 • 11:15 - 12:00Voetgangersnormen voor rustige straten tot extreem drukke voetgangersgebiedenFrans OstéMichiel Mueller 20231003
  De grote opgaves voor mobiliteit en in de openbare ruimte zijn evident; het moet groener, ruimtebesparender, gezonder en ontmoeting stimuleren. Visies waarin er meer ruimte is voor lopen & fietsen en minder auto wordt voorgesteld zijn er genoeg. Het daadwerkelijk realiseren van voetgangersruimte is weerbarstiger. Bovendien leidt verdichting tot meer extreem drukke voetgangersgebieden zoals rondom stations, uitgaanspleinen en het Wallengebied waarbij crowdmanagement nodig is om de voetgangersstromen te managen.

  In rustige tot drukke gebieden, maar ook in extreem drukke voetgangersgebieden kunnen normen bijdragen aan een goed voetgangersklimaat. In rustige tot drukke straten dient de normstelling bij te dragen aan voldoende ruimte voor de voetganger; ruimte die gedeeld moet worden met andere functies op het voetpad en andere modaliteiten in de straat. In de extreem drukke gebieden gaat het bij de ontwikkeling van normen om de vraag wanneer het druk is, wie dat vindt en het motief en bijbehorende gedrag van voetgangers. En, voor welk kwaliteitsniveau voor de voetganger kiezen we uiteindelijk? En, wanneer moeten we met crowdmanagement ingrijpen?

  In een drietal presentaties verkennen we het vraagstuk van de normstelling.
  - We verkennen in ronde 1 kort de bovenliggende visies, het Beleidskader Ruimte voor de Voetganger met normen voor de voetgangersruimte in rustige tot drukke straten. De normstelling in dit beleidskader voldoet niet voor de extreem drukke gebieden.
  - In ronde 2 verkennen we daarom de problematiek in deze voetgangersgebieden. In gebieden waar veel voetgangers komen, zoals binnensteden en stations, kan het gevoel ontstaan dat het “te druk” is. Een eenvoudig en goed uitlegbaar normeringskader voor voetgangersdrukte is dan essentieel om te komen tot inzicht in en oplossingen voor deze drukte. Toch is het niet zo eenvoudig omdat het ene drukke gebied het andere niet is.
  - In ronde 3 verkennen we daarom de zoektocht om te komen tot normstelling, want wie vindt het nu precies te druk en waarom? Wanneer is het dan druk? En, met welk motief en bijbehorend gedrag zijn de voetgangers in het gebied? Of, deze zoektocht tot een nieuw normenkader heeft geleid? Dat hoor je in de presentaties.
  En, wil je het ook zien, horen en voelen, ga dan mee met de walkshop naar het Wallengebied voor het complete pakket over normen!

  Voetgangersnormen voor rustige straten tot extreem drukke voetgangersgebieden door Frans Osté, Michiel Mueller

 • 11:15 - 12:00Workshop: Ouderen stimuleren om (veilig) te (blijven) lopen – wat is daar voor nodig?Melvin GroenhofPeternel Mereboer 20231003

  De Beweegalliantie en platform Ruimte voor Lopen onderzoeken samen hoe we wandelen voor en door ouderen kunnen stimuleren. Dit doen ze door partijen te verbinden uit de verschillende domeinen, waarbij aandacht is voor ruimtelijke inrichting, veiligheid van de loopinfrastructuur, loopnetwerken, voetgangersbeleid en activiteiten om het lopen te stimuleren.

  Welke obstakels zijn er bij de uitvoering en verduurzaming van bestaande programma’s? Hoe kunnen we deze wegnemen? Wat kunnen we daarbij van elkaar leren? Door gezamenlijk naar deze vragen te kijken ontstaat een cirkel van partijen die, door samen te werken, het lopen voor en door ouderen kunnen stimuleren en duurzaam kunnen borgen.

  Mooi voorbeeld van een belangrijke interventie is Doorstappen – Zeker op weg van Veilig Verkeer Nederland. Samen met ouderen worden tijdens deze bijeenkomsten obstakels uitgelicht en wordt gezocht naar oplossingen om ouderen zo veilig mogelijk op weg te kunnen laten gaan. Hierbij is het belangrijk dat ouderen zich bewust zijn van de beperkingen die met het ouder worden ontstaan. Maar ook dat zij weten wat zij zelf kunnen doen én waar anderen mee kunnen helpen om veilig te blijven lopen. Voor senioren is het thema mobiliteit heel belangrijk, maar het krijgt vaak te weinig aandacht.

  Tijdens een inspiratiesessie zullen we toelichten waarom lopen zo belangrijk is voor ouderen, wat de cirkel Ruimte voor lopen voor senioren inhoudt en hoe Veilig Verkeer Nederland hier aan bijdraagt. Ook is er ruimte voor inbreng van de deelnemers: welke obstakels ervaren zij en hoe kunnen we hierin van elkaar leren?

  Deze inspiratiesessie geeft inzicht in waarom het zo belangrijk is dat ouderen kunnen blijven lopen, hoe de Beweegalliantie hier aan bijdraagt en wat Veilig Verkeer Nederland doet op dit gebied voor senioren. De sessie biedt deelnemers de mogelijkheid mee te denken over obstakels en interventies. We nodigen partijen graag uit om aan te sluiten in deze cirkel.

  Workshop: Ouderen stimuleren om (veilig) te (blijven) lopen – wat is daar voor nodig? door Melvin Groenhof, Peternel Mereboer

 • 11:15 - 12:00Korte presentaties - interessante updates over diverse onderwerpen Meerdere sprekers 20231003
 • 11:15 - 12:00Onderwijs Meerdere sprekers 20231003
 • 11:15 - 12:00Workshop: De rol die ruimtelijke data kan spelen in beleidvorming en uitvoering voor goede looproutes.Sophie BekkersFemke Niekerk 20231003

  In deze workshop gaan we samen op zoek naar dilemma’s en kansen in loopbeleid en de rol van ruimtelijke data om deze inzichtelijk te maken. Dit doen we aan de hand van cases in Nijmegen en Groningen.

  Ruimtelijke data zijn belangrijk voor het ontwikkelen van loopbeleid en de uitvoering daarvan. Samen met Track Landscapes en Webmapper ontwikkelen we kaarten die inzicht geven in loopstromen, voorzieningen, type routes en de wensen van verschillende loopgroepen.

  In deze workshop volgen we twee routes. In de eerste route nemen we de kaart als uitgangspunt en gaan het gesprek aan welke input de kaart aan beleidsontwikkeling geeft. In de tweede route starten we bij de beleidsdoelen en verkennen we welke kaarten beleidsontwikkeling en -uitvoering kunnen ondersteunen.

  Vanuit de twee routes komen we tot praktische voorbeelden hoe ruimtelijke data de ontwikkeling van loopbeleid in uw gemeente of organisatie kan ondersteunen

  Workshop: De rol die ruimtelijke data kan spelen in beleidvorming en uitvoering voor goede looproutes. door Sophie Bekkers, Femke Niekerk

 • 12:05 - 12:50Keuzeronde 2  20231003
 • 12:05 - 12:50Oversteekplaatsen Meerdere sprekers 20231003
 • 12:05 - 12:50Workshop 'de stoep'Leninn Hernandez 20231003

  Nieuw, wijk of bestaande wijk? Iedereen heeft ooit de stoep gebruik, maar helaas zijn de huidige stoepen niet voor iedereen toegankelijk. Ik wil op basis van deze workshop andere collega's meenemen in hoe ik de stoep zie.

  Workshop 'de stoep' door Leninn Hernandez

 • 12:05 - 12:50Inzicht in loopbaarheid Meerdere sprekers 20231003
 • 12:05 - 12:50Integraal loopbeleid Meerdere sprekers 20231003
 • 12:05 - 12:50Data en modelleren Meerdere sprekers 20231003
 • 12:50 - 13:45Lunchpauze  20231003
 • 13:45 - 14:45Keuzeronde 3  20231003
 • 13:45 - 14:45Walkshop: Groene stratenkaart AmsterdamQuirijn Verhoog 20231003

  Amsterdam verdicht om woningen te bouwen en het landschap te sparen. Het groen dat we koesteren moet goed verbonden blijven, voor zowel het dier op het land, in de lucht en in het water als de fietser en de voetganger. Waarom, waar en hoe gaan we dat de komende jaren in Amsterdam doen. De Groene Stratenkaart wil daar antwoord op geven. 

  Walkshop: Groene stratenkaart Amsterdam door Quirijn Verhoog

 • 13:45 - 14:45Workshop: ‘Hoe ver kom ik vanuit mijn huis?’Sjaak PuntFrank Hart 20231003
  Waar data gedreven onderzoek voor bijna elke vorm van mobiliteit de standaard is, is dat voor de wandelaar nog niet het geval. Voor de wandelaar zijn er geen verkeersmodellen, is er geen file data en geen mobiliteitsprognoses. Het is voor velen nog iets ‘voor erbij’.

  Binnen het lopen is vooral de routedichtheid (kwantiteit) en de beleving (kwaliteit) van de route van belang. Extra belangrijk zijn de stad land verbindingen die mensen de mogelijkheid geven de stad te ontvluchten en de rust op te zoeken in het buitengebied. Goede stad-land verbindingen vergroten de leefbaarheid in de stad.

  Met de workshop willen we de deelnemers inspireren met en bewust maken van de data gedreven mogelijkheden om wandelnetwerken te analyseren en te verbeteren. Deze manier van analyseren geeft een nieuwe kijk op wandelnetwerken en brengt mogelijke knelpunten direct in kaart. Hierdoor kunnen de betrokken partijen gericht aan de slag met de verbetering van de wandelinfrastructuur van Nederland.
  We denken dat een workshop de beste vorm is om deze boodschap over te brengen. Het is namelijk een manier van denken, een perspectief, wat we willen overbrengen. Daarvoor is de combinatie uitleg en actieve werkvorm het meest geschikt.

  Workshop: ‘Hoe ver kom ik vanuit mijn huis?’ door Sjaak Punt, Frank Hart

 • 13:45 - 14:45Walkshop: Ruimte maken, ruimte latenMichel Hoogwerf 20231003

  De werking van de openbare ruimte moet je zien, voelen, ruiken en zelf ervaren. Om dat mogelijk te maken wandelen we naar een drukke straat en toetsen we deze straat op twaalf the­ma’s. Deze thema’s gaan over verkeer, over verblijf en over beleving van de openbare ruimte. Aan het einde van de walkshop bespreken we kort gezamenlijk deze verbreding van de blik op de openbare ruimte.

  Walkshop: Ruimte maken, ruimte laten door Michel Hoogwerf

 • 13:45 - 14:45Walkshop: Crowdmanagement in het WallengebiedFrans Osté 20231003

  In de eerste keuzeronde van dit congres kun je de workshop 'Voetgangersnormen voor rustige straten tot extreem drukke voetgangersgebieden' volgen. 

  Ga mee naar de Wallen en maak kennis met misschien wel het drukste gebied van Nederland. We zullen zien en horen hoe alle theorie uit de workshop Voetgangersnormen voor rustige straten tot extreem drukke voetgangersgebieden in de praktijk werkt (zonder deze workshop ben je ook van harte welkom om mee te gaan).

  In dit zeer drukke gebied zijn hosts actief. Met vooraf gedefinieerde scenario’s, realtime data en veel praktijkervaring wordt elk weekend de drukte gespreid en beheerst. Als het te druk wordt, weten de hosts met slimme interventies, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, de menigte de goede kant op te geleiden.

  Uiteindelijk blijft de hamvraag natuurlijk: wat is nou te druk; wanneer gaan de hosts nu precies ingrijpen? We gaan het je uitleggen!

  Walkshop: Crowdmanagement in het Wallengebied door Frans Osté

 • 13:45 - 14:45Walkshop: Woorden doen ertoe! Denk mee over nieuwe voetgangerstaalMartine de Vaan 20231003

  Willen we doorstroming faciliteren van een verkeersader of zijn we uit op een straat met flaneerkwaliteit? Woordkeus heeft een grote invloed op onze kijk op de fysieke leefomgeving, en vervolgens op de vormgeving ervan. Het is om die reden van groot belang om termen goed tegen het licht te houden, voordat we ze omarmen. Niet verzuchten “dat is een semantische discussie”, daarmee suggererend dat het onbelangrijk is. Maar de discussie vol aan gaan. In het boek “het recht van de snelste” werd de discussie voor een breed publiek geopend. De hoogste tijd dat de vakwereld deze discussie explicieter gaat voeren. Tijdens deze sessie gaan we al lopend met elkaar in gesprek om te komen tot nieuwe voetgangerstaal.
  Aan het einde van de sessie staan er 2500 stappen extra op de teller!

  Walkshop: Woorden doen ertoe! Denk mee over nieuwe voetgangerstaal door Martine de Vaan

 • 14:45 - 15:05Pauze  20231003
 • 15:05 - 15:50Keuzeronde 4  20231003
 • 15:05 - 15:50De ontwikkeling van een voetgangersnetwerk; van ambitie tot en met implementatie op straatLeonie SmeetsCarien ten CateDennis van Sluijs 20231003

  Het ontwikkelen van een stedelijk loop- en wandelnetwerk kan op basis van een aantal stappen die wij tijdens deze sessie toelichten. Maar hoe kom je van een netwerk op papier tot implementatie op straat? In deze sessie nemen Goudappel, Royal HaskoningDHV en de gemeente Utrecht u mee in dit proces.

  Goudappel presenteert aan u hoe een stedelijk loop- en wandelnetwerk met drie soorten netwerken (basis-, plus- en groennetwerk) en vijf soorten (verblijf)zones wordt gevormd. Mede door de netwerken (de stedelijke loop- en wandelroutes waar elk(e) stad of dorp over beschikt) te verbinden met de verschillende zones ontstaat één loop- en wandelnetwerk. Tijdens de presentatie wordt de methodiek toegelicht, de netwerken en zones beschreven en een stappenplan gegeven voor nadere uitwerking. Dit wordt versterkt door een voorbeelduitwerking uit de praktijk.

  Royal HaskoningDHV en de gemeente Utrecht nemen u mee naar de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Dit is een unieke stadsstraat met een mix van wonen, werken, winkelen en horeca. De straat kent een grote druk op de openbare ruimte, waarbij de voetganger in het gedrang komt. We nemen u graag mee hoe we van ambitie tot implementatie van het voetgangersnetwerk komen, en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. We gaan in op het proces en de hobbels die je op weg naar herinrichting tegenkomt. Het vraagt niet alleen een gedragsverandering van weggebruikers, maar ook van ambtenaren, beheerders en gebruikers.

  Samen met jou sluiten wij af met een discussiegesprek over de uitdagingen en dilemma’s die op ons (voet)pad komen!

  De ontwikkeling van een voetgangersnetwerk; van ambitie tot en met implementatie op straat door Leonie Smeets, Carien ten Cate, Dennis van Sluijs

 • 15:05 - 15:50Gezondheid en groen Meerdere sprekers 20231003
 • 15:05 - 15:50Korte presentaties - interessante updates over diverse onderwerpen Meerdere sprekers 20231003
 • 15:05 - 15:50Integraal loopbeleid Meerdere sprekers 20231003
 • 15:05 - 15:50Panelgesprek: Mengen van fietsers en voetgangers Meerdere sprekers 20231003

  Fietsers en voetgangers maken op veel plaatsen gemengd gebruik van dezelfde ruimte. Denk bijvoorbeeld aan winkelgebieden, woonerven of smalle straatjes waar het troittoir onder meer wordt gebruikt als terras. 

  Hoe faciliteer je veilig mengen? Waar doe je dat wel en in welke situatie beter niet?

  Een gesprek onder leiding van dagvoorzitter Jacqueline Kerkhof over botsende belangen, samenwerken, (ervaren) verkeersveiligheid, oplossingen en begrip. Met medewerking van de directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen. Zij belicht de belangen van de fietser tijdens dit panelgesprek met voetgangersspecialisten.


  Panelgesprek: Mengen van fietsers en voetgangers door Esther van Garderen, Ankie van Dijk, Jacqueline Kerkhof, Anton van der Sanden, Paul van den Bosch, Rob Althuisius, Frank Aarnink

 • 15:55 - 16:15Interview met wethouder Melanie van der HorstMelanie van der HorstJacqueline Kerkhof 20231003

  Dagvoorzitter Jacqueline Kerkhof gaat in gesprek met wethouder Mobiliteit - Melanie van der Horst.
  Van der Horst is een actief en betrokken wethouder. Te veel lawaai (luidruchtig optrekken), fietsend naar school – kan dat nog veilig?, zijn verschillende onderwerpen waar de wethouder aandacht voor vraagt in de media.
  Hoe zit dat met de voetganger?
  Op LinkedIn heeft de wethouder deze zomer de Amsterdammers gevraagd naar hun fijnste wandelplek. Wat is daar uit gekomen? En het beleidskader Ruimte voor de Voetganger is recent vastgesteld. Wat zijn de ambities van de hoofdstad en waar wordt nu aan gewerkt?

  Interview met wethouder Melanie van der Horst door Melanie van der Horst, Jacqueline Kerkhof

 • 16:15 - 16:35Uitreiking LoopAward  20231003
 • 16:35 - 17:30Borrel  20231003
Terug naar boven