Terugblik 2017

Terugblik 2017Het eerste Nationaal Voetgangerscongres vond plaats onder de noemer Lopen Loont, op 4 juli 2017 in Rotterdam. De gastheer, gemeente Rotterdam wil met het project City Lounge de binnenstad ontwikkelen tot een kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak. In dat kader lopen er meerdere discussies om de straten autoluw of autovrij te maken.

Toenmalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade sprak op het congres over aanpassing van de openbare ruimte.  “Door de openbare ruimte anders in te richten, blijft het voor ouder wordende mensen goed mogelijk om zich zelfstandig te verplaatsen. Ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals moeten hun krachten bundelen om deze vraagstukken aan te pakken. Zo kun je zinvolle en soms radicale veranderingen inzetten, waar we uiteindelijk allemaal beter van worden.”

“Lopen is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid, maar stelt mensen ook in staat om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan”, aldus Alkemade.

Terugblik 2017

Terug naar boven