Voetgangerscongres

Bijdrage indienen

Dien je bijdrage in – samen geven we invulling aan het programma

Ook dit jaar dagen we je uit te laten zien hoe jij de voetganger een stap verder brengt. Hoe maak jij ruimte voor de voetganger?
Welke aanpak is succesvol? Welk project biedt kansen? Welke informatie en kennis wil je delen met andere professionals en wat is nodig om een stap verder te komen?

Jouw inzending wordt bijzonder gewaardeerd. Ieder onderwerp is belangrijk. Speciale aandacht willen we tijdens het Nationaal Voetgangerscongres geven aan inzendingen die ingaan op één van de onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

 • Geslaagde herinrichting
  Heb jij meegewerkt aan een herinrichtingsopgave waar je trots op bent? Dien jouw goede voorbeeld in.
 • Papier versus werkelijkheid
  Herken je dit struikelblok? Op papier ziet alles er goed uit, maar in de praktijk kom je van alles tegen waardoor de voetganger niet de ruimte krijgt die bedacht was. Hoe ben je hiermee omgegaan en wat was het resultaat? Deel je ervaring met vakgenoten. We leren graag van elkaar.
 • Samenwerken
  Wie is jouw bondgenoot? Met wie werk je samen? We nodigen je uit voorbeelden aan te dragen waarin je een brug hebt weten te slaan naar een prettige samenwerking met een andere afdeling of met een andere partij.
 • Buurtinitiatieven
  Werk jij samen met je buren om de beloopbaarheid in jouw straat te verbeteren? En ben je succesvol? Of zie jij deze initiatieven in jouw gemeente ontwikkelen? Inspireer ons!
 • Recreatie en natuur
  Onze interesse gaat uit naar projecten, onderzoeken en vraagstukken rondom de verbinding tussen stad en ommeland, het slechten van barrières als ook de link tussen groen en lopen.
 • OV en lopen
  De benenwagen vormt regelmatig voor- en natransport van een rit met het openbaar vervoer. Wat kan hierin verbeterd worden? Welke uitdagingen kennen we en over welke oplossing denk je na?
 • Gezond
  Wie veel wandelt verbetert zijn conditie. Wandelen is goed voor hart en bloedvaten, voor je longen. Et cetera, et cetera. Inspireer andere professionals door te vertellen of te laten zien hoe jij het gezondheidsaspect onder de aandacht brengt en mensen aanzet tot lopen.
 • Anders
  Sluit jouw inzending niet aan bij de genoemde onderwerpen? Geen nood. Natuurlijk kun je inzenden en wordt je bijdrage zorgvuldig beoordeeld en gewogen.


Presentatievormen

Soms is het bijzonder inspirerend om vlot achter elkaar updates te krijgen over een specifiek onderwerp. De korte presentatie van maximaal 8 minuten is hiervoor een geslaagde werkvorm. Een ander onderwerp leent zich meer voor een langere presentatie van 20 minuten.
Ook walkshops of workshops willen we graag aanbieden. Misschien heb je andere ideeën en wil je een panelgesprek organiseren, een wereldcafé of een andere vorm? Dat kan. We dagen je uit! We organiseren graag een congres dat een gevarieerd programma kent.

Deel je kennis op het Nationaal Voetgangerscongres en dien een voorstel in en geef aan welke werk- of presentatievorm jouw voorkeur heeft. Zo geven we samen invulling aan een afwisselen en relevant programma.

Inzenden en praktische richtlijnen

Laat ons uiterlijk 29 mei 2023 via onderstaand formulier weten hoe je wilt bijdragen aan het Nationaal Voetgangerscongres 2023.

 • Wat wil je bereiken met je bijdrage?
 • Waarom is jouw bijdrage voor deelnemers aan het congres de moeite waard?

Geef op het inzendformulier duidelijk aan welke werk- of presentatievorm je voorkeur heeft.

 • Korte presentatie (maximaal 8 minuten)
 • Presentatie (veelal zenden en gelegenheid tot vragen stellen -  ca. 20 minuten)
 • Workshop (sessie met veel interactie – ca. 45-60 minuten)
 • Walkshop (sessie van ca.45- 60 minuten) Lees hier meer over wat een walkshop is en hoe je die goed organiseert 
 • Een andere werkvorm die passend is bij jouw voorstel
 • Partnerpakket: Wil je de eigen diensten of producten extra toelichten, kijk dan naar de mogelijkheden die het partnerpakket je biedt

Let op: we proberen zo veel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeur, maar de uiteindelijke werk- of presentatievorm wordt door de organisatie vastgesteld.

NB: Per geselecteerd voorstel krijgen sprekers 50 procent korting op hun toegangsticket. Per voorstel maximaal 2 sprekers. Eventuele extra sprekers kunnen deelnemen tegen het standaardtarief.

Belangrijke data

29 mei 2023: Sluiting uitvraag
20 juni 2023: Bekendmaking geselecteerde inzendingen

Vragen?

Heb je vragen, mail dan naar Linde Haak: lindehaak@acquire.nl of bel naar: 038-4606384.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Je ontvangt per mail een bevestiging van inzending.
Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox.

 

INDIENFORMULIER

Contactgegevens

 

Inzending
Je wilt graag een  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Het voorstel
Jouw voorstel past goed bij het onderwerp  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Nationale Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven