Voetgangerscongres

Bijdrage indienen

Dien je bijdrage in – samen geven we invulling aan het programma

Deze editie van het Nationaal Voetgangerscongres dagen wij je uit te laten zien hoe jij loopt en de voetganger een stap verder brengt. Wat is jouw bijdrage aan de gelukkige, gezonde voetganger? Welke aanpak is succesvol? Welk project biedt kansen? Welke informatie hebben we nodig en wat is nodig om een stap verder te komen?

Deel je kennis op het Nationaal Voetgangerscongres en dien een voorstel in. Zo geven we samen invulling aan het programma.

Inzenden en praktische richtlijnen

Laat ons uiterlijk 24 mei via onderstaand formulier weten hoe je wilt bijdragen aan het Nationaal Voetgangerscongres 2022

  • Wat wil je bereiken met je bijdrage?
  • Waarom is jouw bijdrage voor deelnemers aan het congres de moeite waard?

Geef op het inzendformulier duidelijk aan welke presentatievorm je voorkeur heeft:

  • Korte presentatie (maximaal 8 minuten)
  • Presentatie (veelal zenden en gelegenheid tot vragen stellen -  ca. 20 minuten)
  • Workshop (sessie met veel interactie – ca. 45-60 minuten)
  • Walkshop (sessie van ca.45- 60 minuten) Lees hier meer over wat een walkshop is en hoe je die goed organiseert 
  • Partnerpakket: Wil je de eigen diensten of producten extra toelichten, kijk dan naar de mogelijkheden die het partnerpakket je biedt

NB: Per geselecteerd voorstel kan 1 spreker kosteloos deelnemen aan het congres. Eventuele extra sprekers kunnen deelnemen tegen het standaardtarief.

Belangrijke data

24 mei 2022: Sluiting uitvraag
20 juni 2022: Bekendmaking geselecteerde inzendingen

Vragen?

Heb je vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

Vul onderstaand formulier zo volledig in. Je ontvangt per mail een bevestiging van inzending. Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox!

INDIENFORMULIER

Contactgegevens

 

Inzending
Je wilt graag een  *
  
 
  
 
  
 
  

 

Het voorstel

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven